Darmowa wysyłka od 200 zł

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Kupuj jeszcze taniej, dzięki naszemu programowi lojalnościowemu.

Dzięki naszemu programowi lojalnościowemu możesz korzystać z niezwykle atrakcyjnych rabatów. Zbierając punkty za każde zamówienie będziesz mógł zapłacić za kolejne zakupy nawet ze 50 zł upustem. Stosujemy następujące przeliczniki wartości zamówień na punkty:

 

100 zł = 1 pkt. = 5 zł zniżki na kolejne zamówienie

Wysokości rabatów:

1 pkt. =  5 zł rabatu na zamówienie

2 pkt. =  10 zł rabatu na zamówienie

3 pkt. =  15 zł rabatu na zamówienie

4 pkt. =  20 zł rabatu na zamówienie

5 pkt. =  25 zł rabatu na zamówienie

6 pkt. =  30 zł rabatu na zamówienie

7 pkt. =  35 zł rabatu na zamówienie

8 pkt. =  40 zł rabatu na zamówienie

9 pkt. =  45 zł rabatu na zamówienie

10 pkt. =  50 zł rabatu na zamówienie

 

 

Minimalna liczba punktów, dzięki którym można uzyskać rabat wynosi 4 ptk.

Maksymalna liczba punktów jaką można wykorzystać przy jednym zamówieniu wynosi 10 pkt

* Program lojalnościowy i KODY RABATOWE nie łączą się !!!!

Wykorzystując KOD RABATOWY za złożone zamówienie NIE ZOSTANĄ DOLICZONE PUNKTY.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego

1.Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów sklepu internetowego www.acustore.pl
 • Organizatorem Programu Lojalnościowego  jest ACUSTORE Justyna Kosarga z siedzibą w Rędzinach, ul. Wolności 187b, 42-242 Rędziny.
 • Program lojalnościowy oferuje możliwość tańszego zakupu produktów za pomocą portalu www.acustore.pl

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY OBOWIĄZUJE OD 1.10.2021 r.  do  31.05.2024 r. 

2. Uczestnictwo

 • Uczestnikiem programu lojalnościowego są osoby zarejestrowane w serwisie www.acustore.pl

3. Zasady naliczania punktów

 • Punkty są naliczane na podstawie wartości pieniężnej (PLN) zamówienia. W chwili złożenia zamówienia klient automatycznie uzyskuje liczbę punktów obliczoną wg. następującego wzoru:X = wartość punktowa zamówienia, w którym 100 zł = 1 pkt (np. jeśli wartość zamówienia wynosi 135,6 zł = liczba punktów zdobytych w zamówieniu wynosi 1 ptk, 220 zł = 2 pkt). Przyznanie punktów podlega weryfikacji i dopiero po zrealizowaniu zamówienia będą one widoczne oraz dostępne na koncie klienta.
 • Punkty nie są naliczane od kosztu przesyłki zamówienia.
 • Punkty są reprezentowane jako liczby całkowite.

100 zł = 1 pkt. = 5 zł zniżki na kolejne zamówienie 

Wysokości rabatów:

 • 1 pkt. =  5 zł rabatu na zamówienie
 • 2 pkt. =  10 zł rabatu na zamówienie
 • 3 pkt. =  15 zł rabatu na zamówienie
 • 4 pkt. =  20 zł rabatu na zamówienie
 • 5 pkt. =  25 zł rabatu na zamówienie
 • 6 pkt. =  30 zł rabatu na zamówienie
 • 7 pkt. =  35 zł rabatu na zamówienie
 • 8 pkt. =  40 zł rabatu na zamówienie
 • 9 pkt. =  45 zł rabatu na zamówienie
 • 10 pkt. =  50 zł rabatu na zamówienie

itd.

 • Minimalna liczba punktów dzięki którym można uzyskać rabat wynosi 4 ptk.
 • Punkty ważne są przez okres czterech miesięcy od daty ostatnich zakupów.

4. Typy / statusy punktów

Punkty Oczekujące – są to punkty automatycznie przyznawane w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Punkty oczekujące, oczekują na weryfikację z naszej strony. Weryfikacja oznacza zmianę statusu punktów oczekujących na jeden spośród dwóch następnych statusów (zaliczone lub anulowane). Punkty oznaczone statusem oczekujące – nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Zaliczone – są to punkty zatwierdzone przez nas. Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone nastąpi w momencie, kiedy wiadomo, że dana transakcja (zakup) została sfinalizowana. Punkty oznaczone statusem zaliczone są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Anulowane – są to punkty, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i zostały anulowane w momencie nie dojścia do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie). Punkty oznaczone statusem anulowane – nie są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

Punkty Wykorzystane – są to punkty, które klient wykorzystał do zapłaty za zamówione produkty. Punkty wykorzystane są uwzględnione w saldzie punktów klienta automatycznie w momencie płatności punktami za zamówienie. Punkty oznaczone statusem wykorzystane są brane pod uwagę przy obliczaniu salda punktowego dla danego klienta.

 

5. Weryfikacja punktów

 • Poprzez weryfikację punktów należy rozumieć zmianę przez nas statusu punktów oczekujących przypisanych do konkretnej transakcji na jeden spośród statusów: 
  • zaliczone (zaliczenie punktów),
  • anulowane (anulowanie punktów)
 • Zmiana statusu punktów z oczekujących na zaliczone lub anulowane jest nieodwracalna.
 • Czas weryfikacji punktów wynosi do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Punkty oczekujące zostają zaliczone, gdy: 
  • dana transakcja została sfinalizowana, czyli otrzymaliśmy zapłatę, a zamówiony towar został dostarczony lub odebrany osobiście przez klienta w określonym przez nas czasie wynoszącym do 14 dni od daty wysyłki.
  • Punkty oczekujące zostają anulowane, jeśli:
 • nie doszło do transakcji (np. brak wpłaty, nie odebranie produktów w określonym przez nas czasie 20 dni od daty złożenia zamówienia).

6. Reklamacje 

 • O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.
 • Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

7. Dane osobowe 

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administratorem danych osobowych jest ACUSTORE Justyna Kosarga z siedzibą w Rędzinach, ul. Wolności 187b, 42-242 Rędziny. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych listownie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@acustore.pl.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym sklepu ACUSTORE oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym sklepu ACUSTORE i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.
 • Ponadto Administrator informuje, że uczestnik programu lojalnościowego sklepu ACUSTORE ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe zebrane przez Organizatora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
 • Organizator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Postanowienia końcowe 

 • Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: info@acustore.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.